Business Management

Interim management en detachering

Heeft u tijdens één van uw projecten extra ondersteuning nodig? Of wil u uw team tijdelijk versterken? Dan kunnen wij u helpen.

Wij beschikken over specialisten op het vlak van business analyse, functionele analyse, leiding van projecten en programma management. Wij denken mee met uw bedrijf en maken zo het verschil. Samen met u!

Naargelang uw wensen ondersteunen onze professionals u op korte, middellange of lange termijn. Gedurende het hele project bent u het die de touwtjes van uw project stevig in handen houdt. Daarbovenop kan u rekenen op ons duurzaam engagement en onze ondersteuning waar nodig. U krijgt van Privatum niet eender welke werknemer tot uw beschikking: net als bij werving en selectie garanderen we u immers de kandidaat die voor uw project het verschil kan maken. Dat kunnen we enkel door onze jarenlange ervaring in de sector. Want de juiste persoon op de juiste plek telt ook binnen een tijdelijk opdracht.

 Onze expertise in dit vak maakt dat wij u kunnen garanderen dat onze professionals meer dan enkel hun kennis zullen delen met u. In de meest complexe projecten onderscheiden ze zich door hun vaardigheden, hun ervaring en hun passie voor wat ze doen.

Business Analist

Onze business analisten nemen verantwoordelijkheid voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen en het invoeren van die oplossingen. IT is hierbij vaak een essentieel onderdeel. De  business analist vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Daarnaast heeft de Business Analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt oppikken en vertalen naar efficiënte oplossingen.

Functioneel analist

Bij het ontwikkelen van software, vormt de functioneel analist de link tussen twee grote betrokken partijen: de verschillende domeinexperts die de nodige kennis en data bezitten enerzijds, en het team dat werkt aan een concrete oplossing door te bouwen aan nieuwe probleemoplossende software anderzijds.

De functioneel analist vertaalt de info van de domeinexperts naar bruikbare informatie voor het ontwikkelingsteam. Hij of zij zal dus het uiteindelijke doel van het project zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen.

Projectmanagement

Onze projectleiders en projectmanagers beheersen uw project van begin tot einde. Zij zorgen ervoor dat uw projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en (succesvol) afgerond worden.

Zij beheersen de projectrisico’s en kunnen fungeren als het aanspreekpunt voor alle stakeholders en teamleden. Onze projectleiders kunnen projecten leiden via verschillende projectmanagement methodes, zoals PRINCE2, PMBoK en Agile.

Programma management

Onze Program Managers overzien de meest complexe ketens van projecten en zorgen ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting zijn gericht om de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen te halen.

Ambitie als Privacy Consultant, Project Manager, Business Analist, Functioneel Analist...

Als medewerker of freelance?