GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation – GDPR) ging van kracht op 25 mei 2018.
De belangrijkste doelstellingen van deze nieuwe Europese wet zijn:

  • burgers controle terug geven over hun persoonsgegevens
  • de wet binnen de Europese Unie harmoniseren

De GDPR definieert dat:

  • burgers duidelijk omschreven rechten hebben
  • zowel de verantwoordelijke als de verwerker van persoonsgegevens verantwoordingsplichten hebben
  • je organisatorische en technische maatregelen moet nemen om op een veilige manier met persoonsgegevens om te gaan
  • je een Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) moet aanstellen wanneer je regelmatig en systematisch betrokkenen monitort of wanneer je op grote schaal gevoelige persoonsgegevens verwerkt

De maximumboete voor elke inbreuk is vastgelegd op 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

p

Er is veel informatie over de GDPR beschikbaar. We voorzien enkele interessante links

  • De officiële versie van de GDPR kan je downloaden in het Nederlands of in andere talen.
  • Informatie over de GDPR van de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit (Data Protection Authority – DPA) is beschikbaar in Nederlands en Frans