KMO Portefeuille

Wat is de KMOP?

De kmo-portefeuille is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide subsidie voor kmo’s van de Vlaamse Overheid.

Via de KMOP is het mogelijk dat u als ondernemer, financiële steun krijgt als Privatum u ondersteunt bij het verbeteren van uw beleid rond informatiebeveiliging.

Privatum NV is geregistreerd als dienstverlener bij het Vlaams Gewest voor advies onder het registratienummer DV.A236617 en voor opleiding onder het registratienummer DV.O236616.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be. 

Voor welke services die Privatum biedt, geldt de subsidiemaatregel van de KMOP?

w

Advies

Wanneer de opdracht bestaat uit het verlenen van advies m.b.t. informatiebeveiliging, zijn deze diensten subsidieerbaar. Dit omvat onder andere:

– Uitvoeren van een QuickScan: via een interactieve workshop bekijken we het informatie beveiligingsbeleid en bespreken dat in een document. Daarnaast lijsten we de adviezen op die uw onderneming kan implementeren om informatieveiligheid te verhogen.
– Advies i.f.v. informatieveiligheid: na de QuickScan is het niveau van informatieveiligheid duidelijk. Bijhorende maatregelen of adviezen worden opgelijst en moeten geimplementeerd worden. Privatum kan daarbij advies leveren. Dit houdt in: adviseren m.b.t. het opzetten van organisatorische en/of technische maatregelen.

Opleiding

Informatiebeveiliging vereist de nodige kennis en een minimum aan bewustzijn binnen uw organisatie. Opleidingen en awareness sessies kunnen daartoe bijdragen. Bij Privatum kan u terecht voor algemene opleidingen of opleidingen die opgebouwd zijn rond één bepaald thema.
Daarnaast is het ook mogelijk om een opleiding op maat te organiseren voor het salesteam, HR, IT, …

Voor andere zaken zoals effectieve implementatie kan geen beroep gedaan worden op de KMO portefeuille. Bij twijfel of uw project al dan niet in aanmerking komt voor deze subsidies, gelieve ons te contacteren.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

  • Uw onderneming is een KMO.
  • Uw onderneming heeft een zetel of vestiging in het Vlaams Gewest.
  • Uw onderneming is een privébedrijf.
  • U kan slechts eenmalig genieten van een bepaald Privacy of data protectieproject waarvoor subsidies kunnen verleend worden. Bij een volgend identiek project dat door Privatum ondersteund wordt, heeft u geen recht meer op subsidies. Bij een nieuw gedefinieerd project met een verschillende probleemstelling, waarvoor subsidies kunnen verleend worden, kan u de KMOP opnieuw aanspreken.
  • Het aanvaardbare projectbedrag voor advies dient minimum €500 te bedragen.

Hoeveel subsidies kunnen er verkregen worden?

Kleine ondernemingen (<50 FTE of <10 mio omzet of < 10 mio balanstotaal): 
40% van het totale budget met een maximum van €10.000 per kalenderjaar.

Middelgrote ondernemingen: (<250 FTE / <50 mio omzet / < 30 mio balanstotaal): 
30% van het totale budget met een maximum van 15.000 euro per kalenderjaar.

Wat zijn de stappen voor u als gebruiker die genomen moeten worden vooraleer u de KMOP kan aanspreken?

Indien u voor de eerste keer een aanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registeren bij Agentschap Innoveren en ondernemen

Na goedkeuring van het officieel voorstel op een bepaald project bij Privatum heeft u maximum 14 kalenderdagen de tijd om de subsidieaanvraag in orde te brengen. U moet uw eigen bijdrage integraal inbrengen in de KMOP bij aanvang van het project.

Privatum stuurt op maandelijkse basis een factuur bij langlopende trajecten (> 30 dagen) of stuurt eenmalig een factuur bij kortlopende trajecten (<30 dagen).

Na ontvangst van deze factu(u)r(en) moet u zelf de opdracht geven aan Agentschap Innoveren en Ondernemen om deze factuur te betalen.

BTW wordt niet gesubsidieerd.

Gedetailleerde informatie

Via deze weg kan u uw aanvraag indien om subsidies te verkrijgen: http://www.vlaio.be/artikel/subsidies-aanvragen-en-ontvangen.

Via deze weg kan u alle informatie over de KMOP terugvinden: http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers.

Contactgegevens Agentschap Ondernemen en Innoveren
Koning Albert II – laan 35 bus 12,
1030 Brussel
T 1700
F 02 553 37 88
kmo-portefeuille@vlaanderen.be