gdpr2017-11-23T15:20:38+00:00

Over GDPR

The Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation – GDPR) gaat van kracht op 25 mei 2018. De belangrijkste doelstellingen van deze nieuwe Europese wet zijn:
  • burgers controle terug geven over hun persoonsgegevens

  • de wet binnen de Europese Unie harmoniseren

De GDPR definieert dat:
  • burgers duidelijk omschreven rechten hebben

  • zowel de verantwoordelijke als de verwerker van persoonsgegevens verantwoordingsplichten hebben

  • je organisatorische en technische maatregelen moet nemen om op een veilige manier met persoonsgegevens om te gaan

  • je een Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) moet aanstellen wanneer je regelmatig en systematisch betrokkenen monitort of wanneer je op grote schaal gevoelige persoonsgegevens verwerkt

De maximumboete voor elke inbreuk is vastgelegd op 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Aftellen naar GDPR

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Meer info

Er is veel informatie over de GDPR beschikbaar. We voorzien enkele interessante links
  • De officiële versie van de GDPR kan je downloaden in het Nederlands of in andere talen.

  • Informatie over de GDPR van de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit (Data Protection Authority – DPA) is beschikbaar in Nederlands en Frans.